ГО “Інститут інноваційних досліджень” – видавець наукового журналу

ГО "Інститут інноваційних досліджень" є видавцем наукового журналу  "Фізика і хімія твердого тіла". Це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальні дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Скорочена назва журнал

Українською: ФХТТ
Англійською: PCSS

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла. Журнал видається з 2000 року. Попередні випуски журналу (2000-2014) розміщено у відкритому доступі на нашій альтернативній сторінці 

http://journals.pu.if.ua/index.php/pcss

Журнал "Фізика і хімія твердого тіла" – це академічний періодичний реферований журнал, який публікує оригінальнs дослідження у галузі фізико-математичних, хімічних чи технічних наук.
ISSN 1729-4428 (Print); ISSN 2309-8589 (Online)

Journal "Physics and Chemistry of Solid State"

У журналі публікуються статті оглядового і оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики, хімії й технології твердого тіла.

Журнал визнаний Постановою президії ВАК України № 2-05/9 від 14.11.2001, № 1-05/4 від 26.05.2010 та наказом МОН України від 21.12.2015 р, № 1328 фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 3816 від 30.11.1999.

Журнал індексується:

Index Copernicus
Ulrich's Periodicals Directory
Directory of Research Journal Indexing (сертифікат);
CrossRef
Google Scholar
MIAR
Ukrainian Abstract Journal
Ukrainian list of journals indexed
Україніка наукова
Research Bible
CiteFactor
Перелік українських індексованих журналів (http://usj.org.ua/)
Vernadsky National Library of Ukraine